ข้อมูลตำบลยะลา อำเภอเมือง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

คำว่ายะลาหรือยาลอนั้น เป็นชื่อที่เพี้ยนมาจากคำว่า "ยาโลร์" ซึ่งแปลว่า "ลาย" (ลายพาดกลอน) ตามตำนานกล่าวว่าเมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้ว มีบุรุษนายหนึ่งที่มือทั้งสองข้างเป็นลายเหมือนลายของเสือนำพรรคพวกกลุ่มหนึ่งมาสร้างเมืองยาลอ ซึ่งการสร้างเมืองครั้งนั้นมีการตวงชั่งน้ำ และปรากฏว่าพื้นที่บ้านยาลอนี้เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านก็เลยขนานนามว่า "เมืองของเจ้าลาย" หรือ "เมืองของยาโลร์" และกลายมาเป็นบ้านยะลาในปัจจุบัน โดยในปัจจุบันยังคงเห็นซากกำแพงเมืองเก่าเหลืออยู่บางส่วน เรียกว่า "ลูวากอตอ"

พื้นที่

เป็นพื้นที่ที่มีสภาพราบลุ่มสลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ เหมาะสำหรับการทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 536 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 63 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.75 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางใช้เส้นทางถนน รพช.สายบ้านยะลา-ลำพะยา ห่างจากตัวอำเภอเมืองยะลาประมาณ 17 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

บึงละหาร-ยามู

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา
2. สถานีอนามัย
3. สวนสาธารณะ
4. มัสยิด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลยะลา
6. ลานกีฬา
7. ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บึงละหาร-ยามู เป็นบึงน้ำธรรมชาติ ติดภูเขา มีป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีปลาชุกชุม เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมโรตีกรอบ ขนมโรตีกรอบ

สินค้าโอทอป ตำบลยะลา อำเภอเมือง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลยะลา อำเภอเมือง ยะลา