ข้อมูลตำบลกาตอง อำเภอยะหา ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยก่อนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ได้เห็นฝูงกาบินมาในหมู่บ้าน แต่มีกาอยู่ตัวหนึ่งขนเป็นสีทอง ชาวบ้านเรียกว่า "กาทอง" และเพี้ยนมาเป็น "กาตอง" จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่เป็นพื้นดินสูง ๆ ต่ำ ๆ ระหว่างเนินดินเป็นที่ราบลุ่มใช้ทำนา ทำสวนยางพารา และสวนผลไม้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวน อาชีพรอง ได้แก่ การรับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,131 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 51 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.30 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์เส้นทางสายยะหา-สะบ้าย้อย ผ่านสามแยกอาเส็น ตำบลยะหา อำเภอยะหา เส้นทางเข้าตำบลตาชี เลี้ยวซ้ายที่สามแยกบ้านพงกูแว รวมระยะทางจากอำเภอยะหา ประมาณ 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ขนมเปี๊ยะ

สถานที่

1. อ่างเก็บน้ำบ้านตันหยง 2. น้ำตกเจาะมีแย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เขื่อนดินบ้านตันหยง เป็นเขื่อนดินขนาดเล็ก หลังเขื่อนเป็นแหล่งน้ำ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ห่างจากจังหวัดยะลาประมาณ 21 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอยะหา ประมาณ 13 กิโลเมตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมเปี๊ยะ ขนมเปี๊ยะ
2 สะตอดอง

สินค้าโอทอป ตำบลกาตอง อำเภอยะหา ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกาตอง อำเภอยะหา ยะลา