ข้อมูลตำบลสะเอะ กิ่งอำเภอกรงปินัง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

คำว่า "สะเอะ" มาจากคำว่า "แซะห์" เป็นภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นคำหน้านามที่เรียกชื่อบุคคลที่มีศักดิ์สูงหรือผู้มีความรู้ เป็นที่ยอมรับนับถือ เนื่องจากในอดีตที่ตำบลสะเอะมีบุคคลซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชาวอาหรับเดินทางมาทางเรือเพื่อมาทำการค้าขายและเผยแพร่ศาสนา จากนั้นจึงตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ และเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้านในสมัยนั้น เมื่อเสียชีวิตชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า "กำปงเซะห์" หรือหมู่บ้านแซะห์ และเรียกเพี้ยนมาเป็น "สะเอะ" ในปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลสะเอะตั้งอยู่บนถนนสายสะเอะ-หน้าถ้ำ อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการกิ่งอำเภอกรงปินัง ห่างจากที่ตั้งกิ่งอำเภอกรงปินัง 4 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยะลา 19 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15-20 นาที

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ปูโรง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ห้วยกระทิง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.กรงปีนังติดแม่น้ำปัตตานี จ.ยะลา ติดแม่น้ำปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 937 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.50 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 100 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้เส้นทางถนนสายสะเอะ-หน้าถ้ำ

ผลิตภัณฑ์

หินลับมีด

สถานที่

1. โรงเรียน
2. มัสยิด
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ
4. สถานีอนามัย
5. โรงเรียนตาดีกา
6. บาลาเซาะห์
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ร้านอาหาร
1 ร้านกำปั่น ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำหน่ายอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่ริมถนนสายยะลา-ยะหา
2 ร้านร่มไทร ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำหน่ายอาหารตามสั่งและเครื่องดื่ม ตั้งอยู่ริมถนนสายยะลา-ยะหา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาส้ม ปลาส้ม
2 หมวกกะปิเยาะ หมวกกะปิเยาะ
3 หินลับมีด เป็นหินที่ใช้สำหรับลับมีดกรีดยาง มีขนาดยาวประมาณ 8 นิ้ว ทำจากหินแท่งขนาดใหญ่ นำมาเจียรสกัดให้เล็กลงตามขนาดที่ต้องการ ซึ่งขนาดที่ตลาดต้องการส่วนใหญ่จะหนาประมาณ 0.25 นิ้ว (1 เซนติเมตร) และยาว 8 นิ้ว

สินค้าโอทอป ตำบลสะเอะ กิ่งอำเภอกรงปินัง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสะเอะ กิ่งอำเภอกรงปินัง ยะลา