ข้อมูลตำบลห้วยกระทิง กิ่งอำเภอกรงปินัง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยกระทิงแยกจากตำบลสะเอะและยกฐานะเป็น อบต. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่สามในสี่ของตำบลห้วยกระทิง เป็นภูเขา มีที่ราบเพียงเล็กน้อย ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบขนานกับแม่น้ำปัตตานีตลอดแนว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสะเอะ กิ่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลตาเนาะปูเตะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวน

สาธารณูปโภค

1. ไฟฟ้า มีใช้ทั้งตำบล จำนวน 240 ครัวเรือน
2. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง (ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)
3. แหล่งน้ำธรรมชาติ 25 แห่ง
4. โรงเรียนประถมศึกษา
5. ประปาหมู่บ้าน, ประปาภูเขา

การเดินทาง

ใช้เส้นทางถนนสายสะเอะ-ป่าหวัง ระยะทางจากกิ่งอำเภอกรงปินังถึง อบต. ห้วยกระทิง ประมาณ 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผม

สถานที่

1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง
2. ถ้ำบาตูฆอ
3. โรงเรียน
4. มัสยิด
5. บาลาเซาะห์
6. สถานีอนามัย
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำบาตูฆอ เป็นถ้ำที่เคยเป็นที่อยู่ของสมาชิกโจรก่อการร้ายกลุ่มพูโล ต่อมาผู้นำเยาวชนตำบลห้วยกระทิงได้เข้าไปสำรวจถ้ำและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยว ถ้ำบาตูฆอนี้เป็นถ้ำหินปูน ภายในจะมีหินงอก หินย้อย มีลำธารไหลผ่านภายในถ้ำ และมีปลาตาบอด พญากง อาศัยอยู่ภายในถ้ำด้วย นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้ที่หายากอยู่โดยรอบบริเวณถ้ำอีกด้วย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมผม เป็นผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม ขนาดกว้าง 45 นิ้ว ยาว 45 นิ้ว มีการปักลวดลายสวยงาม ซึ่งสตรีมุสลิมจะต้องใช้คลุมผมตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

สินค้าโอทอป ตำบลห้วยกระทิง กิ่งอำเภอกรงปินัง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยกระทิง กิ่งอำเภอกรงปินัง ยะลา