ข้อมูลตำบลบางนาค อำเภอเมือง นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดเขตชุมชนในตำบลที่ตั้งศาลาว่าการจังหวัดนราธิวาสเป็นเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 28 พฤษจิกายน 2479 และได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2499 มีพื้นที่ทั้งหมด 7.5 ตารางกิโลเมตร มีคณะเทศมนตรีบริหารกิจการเทศบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2479 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน รวม 27 คณะ แยกเป็นคณะเทศมนตรีที่มาจากการแต่งตั้ง 12 คณะ และคณะเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง 15 คณะ

พื้นที่

เทศบาลเมืองนราธิวาสตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำบางนรา บางส่วนเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีแม่น้ำบางนราไหลสู่ทะเลบริเวณปากแม่น้ำชายหาดนราทัศน์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อริมทะเลหลวง ห่างจากฝั่งเป็นระยะ 10 เมตร
ทิศใต้ ติดต่อตามฝั่งเหนือของคลองยะกังไปทางทิศตะวันตกถึงปากคลองขุด
ทิศตะวันออก ติดต่อทางทิศใต้ถึงฝั่งตะวันตกของปากแม่น้ำบางนรา
ทิศตะวันตก ติดต่อทางตะวันออกของคลองขุด ไปทางทิศเหนือถึงทิศใต้ของถนนสุริยประดิษฐ์

อาชีพ

อาชีพหลัก การทำประมง
อาชีพเสริม บริการ

สาธารณูปโภค

- มีการประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง อัตรากำลังผลิต 7,956 ลบ.ม./วัน
- มีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ่ายไฟฟ้าครอบคลุมทุกครัวเรือน
- มีที่ทำการไปรษณีย์-โทรเลข โทรศัพท์ ให้บริการ สถานีวิทยุ 5 แห่ง

การเดินทาง

- ทางรถยนต์จากสถานีรถไฟตันหยงมัส ระยะทาง 22 กิโลเมตร
- ทางรถยนต์ถนนสายเอเซีย จากอำเภอยี่งอ ผ่านไปยังอำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าปักจักร,ปลากะพง,ข้าวเกรียบปลา

สถานที่

1. ศาลากลางจังหวัด
2. ที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส
3. สำนักงานส่วนราชการภูมิภาคทั้งหมด
4. มัสยิดประจำจังหวัด
5. หาดนราทัศน์
6. พลับพลาที่ประทับทอดพระเนตรแข่งเรือกอและ
7. สวนสาธารณะ"สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"
8. ชุมชนเก่าบ้านยะกัง

โรงแรม
1 คาเธ่ย์ โฮเต็ล 271 ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร : 0 7351 1014 จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 130 - 200 บาท
2 ตันหยง โฮเต็ล 16/1 ถ.โสภาพิสัย ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร : 0 7351 1831, 0 7351 1477-9 โทรสาร : 0 7351 1834 จำนวนที่พัก 84 ห้อง, ราคา 695 - 1,185 บาท
3 บ้านบุหรง ริเวอร์ไซด์ เกสท์เฮ้าส์ 399 ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร : 0 7351 1027 จำนวนที่พัก 3 ห้อง, ราคา 300 - 400 บาท
4 รอยัลปริ๊นเซส นราธิวาส 228 ถ.พิชิตบำรุง ต.นางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร : 0 7351 5041–50 จำนวนที่พัก 117 ห้อง, ราคา 1,883 - 21,186 บาท
5 เร็กซ์ โฮเต็ล 6/1-2 ถ.จำรูญนรา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร : 0 7351 1134, 0 7351 1190 จำนวนที่พัก 38 ห้อง, ราคา 200 - 400 บาท
6 โรงแรมทิพวรรณ 212-214 ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร : 0 7351 1872 จำนวนที่พัก 26 ห้อง, ราคา 200 - 440 บาท
7 โรงแรมเยาวราช 131 ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร : 0 7351 1148 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 160 - 360 บาท
8 โรงแรมแปซิฟิค 41/1-2 ถ.วรคาคามพิพิธ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทร : 0 7351 1076, 0 7351 1259 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 350 - 450 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กรอบรูปฝาผนังผ้าบาติก กรอบรูปฝาผนังผ้าบาติก
2 กรอบรูปใบไม้มงคล กรอบรูปใบไม้มงคล
3 กรอบรูปใบไม้สีทอง กรอบรูปใบไม้สีทอง
4 กรอบรูปใบไม้สีทอง กรอบรูปใบไม้สีทอง
5 กรอบรูปใบไม้สีทอง กรอบรูปใบไม้สีทอง
6 กรอบรูปใบไม้สีทอง (นางสมสวาสดิ์ ) กรอบรูปใบไม้สีทอง
7 กรอบรูปใบไม้สีทอง (นายอนันต์) กรอบรูปใบไม้สีทอง
8 กรอบรูปใบไม้สีทอง (นายอรุณ ดารามั่น) กรอบรูปใบไม้สีทอง
9 ข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบปลาแผ่นบรรจุถุง
10 ข้าวเกรียบปลา ข้าวเกรียบปลา (ข้าวเกรียบสดทอด)
11 ปลากระพง ปลากระพงเลี้ยงในกระชัง
12 ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ผ้าพันตัวบาติกปาเต๊ะ, ผ้าคลุมไหล่, ผ้าเช็ดหน้า, เสื้อ, ผ้าบาติก
13 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
14 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
15 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก (นายบาฮารูดิน) ผ้าพันชายทะเล
16 ผ้าตัดชุดบาติก ผ้าตัดชุดบาติก
17 ผ้าปักจักร ผ้าคลุมผมสตรี เสื้อผ้าสตรี (เสื้อบานง กูรง)และเครื่องอุปโภคต่างๆ
18 รังนกแห้งพร้อมปรุง รังนกแห้งพร้อมปรุง
19 สมันเนื้อ สมันเนื้อ
20 หมอนอิงบาติก (นายสมมาตร์ ดารามั่น) หมอนอิงบาติก
21 หัตถกรรมผ้าบาติก หัตถกรรมผ้าบาติก
22 เครื่องแกงมัสมั่น เครื่องแกงมัสมั่น
23 ใบไม้สีทอง ใบไม้สีทอง

สินค้าโอทอป ตำบลบางนาค อำเภอเมือง นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางนาค อำเภอเมือง นราธิวาส

ชุมชนกาแลตาแป
นราธิวาส
ดาหลาบาติก
นราธิวาส
กลุ่ม  BH  บาติก
นราธิวาส
กลุ่ม AL-Hameen Batik
นราธิวาส