ข้อมูลตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโฆษิต เป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลพร่อนส่วนหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม โดยแบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ลุ่ม มีน้ำขังตลอดปี และเหมาะแก่การทำนาเป็นบางส่วน บางส่วนเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนานาค อำเภอตากใบ และ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ และ อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์สาธารณะ
- มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคล
- ไม่มีประปาใช้

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอตากใบ โดยเส้นทางสายตากใบ - สุไหงโก-ลก ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ส้มพีดอง

สถานที่

ที่ทำการ อบต.โฆษิต

โรงแรม
1 ตากใบพลาซ่า หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห ราคาห้องละ 350 - 450 บาท
2 ตากใบลากูน หมู่ที่ 7 ตำบลเจ๊ะเห โทรศัพท์ 073-581478 ราคาห้องละ 350 - 450 บาท

ร้านอาหาร
1 ชาเลซีฟูด หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ อาหารตามสั่ง
2 ร้านอาหารตากใบลาก หมู่ที่ 7 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ โทรศัพท์ 073-581478 อาหารประเภทสากล
3 ร้านอาหารยูงทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ อาหารตามสั่งทุกอย่าง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวซ้อมมือ ข้าวซ้อมมือ
2 ส้มพีดอง เป็นผลไม้ที่มีรสชาดเปรี้ยว นำมาดองเกลือ เอาเนื้อที่เปรี้ยวออก แล้วนำไปแปรรูปเป็น ส้มพีแช่อิ่ม,ส้มพีดองหวาน

สินค้าโอทอป ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ นราธิวาส