ข้อมูลตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อก่อนชาวบ้านชอบมาดักนกกันที่นี่ โดยใช้กรงดักจับนก ซึ่งภาษาถิ่นเรียกว่า "จือเบาะ" เลยตั้งชื่อว่า บ้านจือเบาะ ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็นบ้าน "จอเบาะ"

พื้นที่

ตำบลจอเบาะ มีการแบ่งเขตการบริหารการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำสวนยางพาราและสวนผลไม้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลมะรือโบ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ปักจักร

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 55 หลังคาเรือน

การเดินทาง

1. เส้นทางจากที่ว่าการอำเภอยี่งอผ่าน หมู่ที่ 4 ตำบลยี่งอ เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร
2. เส้นทางจากตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ เข้าสู่บ้านแยะ ตำบลจอเบาะ
3. เส้นทางมะรือโบ - ยี่งอ เข้าสู่บ้านตะลาฆอสะโต หมู่ที่ 8 ตำบลจอเบาะ

ผลิตภัณฑ์

ทำเฟอร์นิเจอร์

สถานที่

1. น้ำตกซาเบ็ง
2. สำนักงาน อบต.
3. มัสยิดบ้านนากอ
4. มัสยิดบ้านจอเบาะ
5. มัสยิดบ้านต้นตาล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชุดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
2 เสื้อผ้าและผ้าคลุมผม เสื้อผ้าและผ้าคลุมผม

สินค้าโอทอป ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ นราธิวาส