ข้อมูลตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

มีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยก่อนนั้น ตำบลลุโบะบือซา มีบึงขนาดใหญ่มากแห่งหนึ่ง มีน้ำตลอดปี ชาวบ้านจึงอาศัยน้ำจากบึงในการทำเกษตร การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล หมู่บ้าน และจังหวัด ดังนั้นคำว่า "ลุโบะบือซา" ซึ่งเป็นคำเรียกตามภาษายาวีนั้น จึงมีความหมายมาจากคำว่า "ลุโบะ" หมายถึง บึง หรือหนองน้ำ "บือซา" หมายถึง ขนาดใหญ่

พื้นที่

ตำบลลุโบะบือซา มีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพการทำสวนยาง และสวนผลไม้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลยี่งอ , ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโคกเคียน , ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,002 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ตำบลลุโบะบือซา ห่างจากที่ว่าการอำเภอยี่งอ ประมาณ 1 กิโลเมตร โดยมีถนนลาดยางจากตัวอำเภอไปยังตำบล

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผม

สถานที่

- ศูนย์จำหน่ายสินค้า นตผ. (นราภัณฑ์ 4)
- อบต.ลุโบะบือซา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 แหล่งร้านค้าเศรษฐกิจชุมชน เป็นแหล่งขายอาหารทั้งประเภทอาหารจานเดียว อาหารตามสั่ง และอื่น ๆ และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอำเภอยี่งอและใกล้เคียง (ร้านนราภัณฑ์ 4)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมผม
2 ผ้าปักจักร
3 แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีจากธรรมชาติ เพื่อให้เส้นผมดำเงางาม
4 ไข่เค็มสมุนไพรใบเตย ไข่เค็มสมุนไพรใบเตย

สินค้าโอทอป ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ นราธิวาส