ข้อมูลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เป็นตำบลดั่งเดิม ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขามีแม่น้ำ สายบุรีไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลลาโละ , ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่
อาชีพเสริม ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,743 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ทางหลวงรือเสาะ – ศรีสาคร

ผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มสามใบเถา,ส้มแขกแค้ปซูล

สถานที่

1) วัดราษฎร์สโมสร
2) วัดทรายทอง
3) อบต.
4) โรงพยาบาล
5) โรงเรียน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บึงบัวบากง เป็นหนองน้ำกว้างใหญ่ มีบัวหลวงขึ้นเต็มบึง และมีพันธุ์ นานาชนิด
2 บึงบัวบากง
3 วัดราษฎร์สโมสร
4 วัดราษฎร์สโมสร
5 วัดทรายทอง
6 วัดทรายทอง
7 สวนกาญจนาภิเษก
8 สวนกาญจนาภิเษก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ชาสมุนไพรสามใบเถา ชาสามใบเถา
2 ส้มแขกแค้ปซูล ส้มแขกแค้ปซูล
3 เครื่องดื่มสมุนไพร รสชาติเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค และบำรุงสุขภาพในขณะเดียวกันด้วย

สินค้าโอทอป ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ นราธิวาส