ข้อมูลตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก นราธิวาส

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสุไหงโก-ลก เดิมเป็นป่าดงดิบรกร้างว่างเปล่าในตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ชาวบ้านเรียกว่าปาจันตุหลี ซึ่งเพี้ยนมาจาก "จือแรตูลี" หมายถึง ป่าดงดิบที่มีความทึบมากเรียกไม่ได้ยิน ภายหลังเปลี่ยนเป็นสุไหงโก-ลก แปลว่า แม่น้ำลำคลองที่คดเคี้ยว เหมือนมีดพร้า ปัจจุบันแม่น้ำสุไหงโก-ลก เป็นเส้นกั้นพรหมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย

พื้นที่

มีลักษณะเป็นเมือง ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 มีพื้นที่ 22 ตร.กม. เป็นเมืองชายแดน เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ตำบลปาเสมัส
ทิศใต้ จรด ตำบลยูคละ อำเภอแว้ง
ทิศตะวันออก จรด แม่น้ำสุไหงโกลก
ทิศตะวันตก จรด ตำบลริโก๋ และตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี

อาชีพ

ค้าขายและรับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีผู้ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งอำเภอ 17,180 ราย (45,907,236.12 ตร.กม.) มีไฟฟ้าสาธารณะ 105 จุด มีประปาคุณภาพดี ใช้ดื่มได้ และมีบริการโทรศัพท์เขตสุไหงโก-ลก 4 ชุมสาย เป็นบริการที่ทันสมัย ทั้งโทรศัพท์บ้านและสาธารณะ

การเดินทาง

สุไหงโก-ลก ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 1,200 กิโลเมตร มีเส้นทางการคมนาคมดังนี้ ทางรถไฟ กทม.-สุไหงโก-ลก,ทางบกเข้าได้ถึง 2 ทาง คือ สุไหงโก-ลก - สุไหงปาดี - นราธิวาส สุไหงโก-ลก - ตากใบ - นราธิวาส

ผลิตภัณฑ์

สวนรื่นอรุณ,สวนสิรินธร,สวนภูมินทร์,ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ

สถานที่

1. ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ
2. สวนรื่นอรุณ
3. สวนภูมินทร์
4. สวนสิรินธร
5. สวนมิ่งขวัญประชา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศาลเจ้าแม่โต๊ะโม๊ะ ตั้งอยู่ที่ซอยภูธร ถนนเจริญเขต เดิมประดิษฐานที่บ้านโต๊ะโม๊ะ อำเภอสุคิริน ทุกๆปีจะมีการจัดงานประจำปีที่บริเวณศาลเจ้าแม่ ซึ่งตรงกับวันที่ 23 เดือน 3 ของจีน ในงานจะมีกิจกรรมมากมาย เช่นขบวนสิงห์โต ขบวนเองกอ และมีการลุยไฟ
2 สวนรื่นอรุณ ตั้งอยู่ริมถนนทรายทอง 2 ตรงข้ามฝั่งถนนเทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก เป็นสวนสาธารณะพร้อมสนามเด็กเล่น มีห้องสมุดประชาชนของการศึกษานอกโรงเรียน และมีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว
3 สวนสิรินธร ตั้งอยู่บริเวณถนนทรายทอง 5 ติดกับโรงเรียนเทศบาล 4 มีประชาชนไปใช้บริการมากมาย เพราะมีบริเวณที่ตั้งติดกับแม่น้ำสุไหงโก-ลกมีสวนน้ำ น้ำพุ

โรงแรม
1 กรุงทอง เฮ้าส์ 2/2 ถ.วิถีอุทก ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1511 จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 200 - 300 บาท
2 ซาวอย 8/2 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1093 จำนวนที่พัก 27 ห้อง, ราคา 130 บาท
3 ธานี โฮเต็ล 4/1 ถ.ชื่นมรรคา ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1241 จำนวนที่พัก 52 ห้อง, ราคา 130 - 220 บาท
4 ธารารีเจนท์ 45 ซ.ภูธร ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1801-2 โทรสาร : 0 7361 3385 จำนวนที่พัก 119 ห้อง, ราคา 350 - 450 บาท
5 มาคี โฮเต็ล 50-52 ถ.บุษยพันธ์ ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1122 จำนวนที่พัก 27 ห้อง, ราคา 130 - 200 บาท
6 มายเฮ้าส์ 50/1-2 ถ.สฤษดิ์วงศ์ ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 3569 จำนวนที่พัก 24 ห้อง, ราคา 200 - 220 บาท
7 ลี โฮเต็ล 42-46 ถ.ประชาวิวัฒน์ 3 ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1036 จำนวนที่พัก 11 ห้อง, ราคา 300 บาท
8 อินเตอร์ ทาวเวอร์ 160–166 ถ.ประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 2700-4 จำนวนที่พัก 80 ห้อง, ราคา 350 - 450 บาท
9 เก็นติ้ง โฮเต็ล 250 ถ.เอเซีย 18 ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 3231–40 จำนวนที่พัก 231 ห้อง, ราคา 450 - 1,350 บาท
10 เมอลิน โฮเต็ล 68 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1003, 0 7361 1431, 0 7361 8000 โทรสาร : 0 7361 8123 จำนวนที่พัก 96 ห้อง, ราคา 350 - 480 บาท
11 เวนิส พาเลซ 22 ถ.ชื่นมรรคา ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 3700-9 โทรสาร : 0 7361 2481 จำนวนที่พัก 132 ห้อง, ราคา 365 - 495 บาท
12 แกรนด์ การ์เด้น 99 ถ.ประชาวิวัฒน์ 3 ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 3600-5, 0 7361 3501-4 จำนวนที่พัก 118 ห้อง, ราคา 530 - 1,785 บาท
13 แมร์รี่ 143/1 ถ.อารีฟมรรคา ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1391 จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 120 บาท
14 โซนัน เฮ้าส์ 43/5-6 ซ.ภูธร ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1421 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 150 - 250 บาท
15 โรงแรมคำอิน 94-98 ถ.สฤษดิ์วงศ์ ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1187 จำนวนที่พัก 19 ห้อง, ราคา 200 - 250 บาท
16 โรงแรมทักษิณ 1 30 ถ.ประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1010, 0 7361 1083 จำนวนที่พัก 32 ห้อง, ราคา 130 - 200 บาท
17 โรงแรมทักษิณ 2 4 ถ.สฤษดิ์วงศ์ ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1088 จำนวนที่พัก 51 ห้อง, ราคา 180 - 450 บาท
18 โรงแรมนำไทย 2 57/1 ซ.ภูธร ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1163 จำนวนที่พัก 37 ห้อง, ราคา 120 - 250 บาท
19 โรงแรมปาร์คสัน 301 ถ.เจริญเขต 3 ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 2789–90 โทรสาร : 0 7361 2755 จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 370 - 420 บาท
20 โรงแรมพลาซ่า 2 ถ.เทศปฐม ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1875-6, 0 7361 3404-5 จำนวนที่พัก 94 ห้อง, ราคา 300 - 400 บาท
21 โรงแรมพิมาน 76/4 ถ. เจริญเขต ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1464 จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 150 - 200 บาท
22 โรงแรมมารีน่าสายธาร 173 ซ.ภูธร ถ.เจริญเขต 3 ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 3882 โทรสาร : 0 7361 3385 จำนวนที่พัก 176 ห้อง, ราคา 600 - 1,600 บาท
23 โรงแรมวาเลนไทน์ 2/1 ถ.วามันอำนวย ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1229 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 190 - 250 บาท
24 โรงแรมอมรินทร์ 259/6 ถ.ประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1108 จำนวนที่พัก 34 ห้อง, ราคา 200 - 300 บาท
25 โรงแรมอิมเพรส 28–30 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 2647-8 จำนวนที่พัก 29 ห้อง, ราคา 200 - 280 บาท
26 โรงแรมเอเซีย 18 ถ.เจริญเขต ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 200 - 300 บาท
27 โรงแรมไทยเอก 43 ถ.วงศ์วิถี ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1052, 0 7361 1136 จำนวนที่พัก 37 ห้อง, ราคา 220 - 320 บาท
28 ไทยแหลมทอง 193/8 ถ.ประชาวิวัฒน์ ต.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 96120 โทร : 0 7361 1094, 0 7361 2387 จำนวนที่พัก 34 ห้อง, ราคา 200 - 300 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระดานนวดฝ่าเท้า กระดานนวดฝ่าเท้า
2 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
3 นมแมงลัก นมแมงลัก
4 ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ
5 ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

สินค้าโอทอป ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก นราธิวาส

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก นราธิวาส