กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม (หมู่ 7) (Thai Cotton Silk)

กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม (หมู่ 7) (Thai Cotton Silk)

กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม (หมู่ 7) (Thai Cotton Silk)

ติดต่อ : คุณอุไร สัจจะไพบูลย์

โทร : 042 245000, 089 7103980, 081 6012467

อีเมล : thaicottonsilk@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/thaicottonsilk
www.facebook.com/thaicottonsilk

Line ID : lim0847950920

ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนางาม (หมู่ 7) ร้านจำหน่าย : ร้ายฝ้ายแกมไหม พิกัด GPS : 17.399759, 102.773513 Facebook : BNN Weaving Group
Thai Cotton & Silk : 527/519 Tambon Makkaeng, Muang District, Udonthani 41000,
Thailand. Contact : Urai Sajjaphaibul Tel : +6642 245000, Mobile : +6689 710 3980 Fax : +6642 28338


เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 50 คน

การรวมกลุ่ม

305 หมู่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

แผนที่