กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านมอญสันกำแพง (ต้นฝ้าย) (Tonfai)

กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านมอญสันกำแพง (ต้นฝ้าย) (Tonfai)

ติดต่อทาง LINE เชิญใช้ QR Code ข้างบนนี้

ติดต่อทาง LINE เชิญใช้ QR Code ข้างบนนี้

กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านมอญสันกำแพง (ต้นฝ้าย) (Tonfai)

ต้นฝ้าย

ติดต่อ : นายนริศ บุญสถิตย์

โทร : 053 384138, 081 9028963

อีเมล : narittonfai@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/tonfai

ข้อมูลทั่วไป

ต้นฝ้าย สันกลาง สันกำแพง พิกัด GPS : 18.79246, 99.04504
Ton Fai : 3 Moo 1, Sanklang Sub-district, Sankamphaeng, Chiang Mai 50130, Thailand
and at Chiang Mai Night Bazaar, 100-100/1 2nd Fl..
Contact : Mr.Narit Boonsathit (+66)81 9028963 Fax : 0 5338 4138

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ประเภทปักและถัก

แผนที่

สินค้าโอทอป