กลุ่มอาชีพหัตถกรรมบ้านมอญสันกำแพง (ต้นฝ้าย) (Tonfai)

ติดต่อทาง LINE เชิญใช้ QR Code ข้างบนนี้

ติดต่อทาง LINE เชิญใช้ QR Code ข้างบนนี้

Tonfai

Contact : Narit Boonsathit

Phone : 053 384138, 081 9028963

e-mail : narittonfai@hotmail.com

URL : www.thaitambon.com/tonfai

Information

Cotton products. Table clothe, napkin, curtain. coaster, tissue cover, etc.

Map

OTOP Product