วนอุทธยานดอนเจ้าปู่

วนอุทธยานดอนเจ้าปู่ เดิมบริเวณนี้เป็นป่าดงดิบหนาทึบขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่าดงเจ้าบ้าน ดอนปู่ตา หรือดอนเจ้าปู่ ถูกค้นพบโดยพรานที พรานทอง พรานล่าเนื้อสองพี่น้องที่เป็นสานุศิษย์ของเจ้าโพนสะเม็ด ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางใต้ห่างจากนครจำปาศักดิ์ไปทางเหนือ พรานทั้งสองพาสมัครพรรคพวกออกล่าสัตว์มุ่งหน้ามาทางทิศพายัพรอนแรมหลายวันจนถึงดงใหญ่ เห็นเป็นทำเลดี มีบึงน้ำกว้างใหญ่ ลำห้วยอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์นานาชนิด พรานทั้งสองจึงกลับไปชวนพรรคพวกกันมาตั้งบ้านเรือน เป็นหมู่บ้านต่างๆในบริเวณนั้น