วัดวงกตบรรพต

วัดวงกตบรรพต เป็นศูนย์รวมของราษฎรชาวตำบลตาชี
ภายในวัดมีรูปหล่อของหลวงปู่เจ้าแสง เมื่อราวประมาณ 50 ปี ที่ผ่านมาหลวงปู่เจ้าแสงได้ช่วยเหลือชาวบ้านในการรักษาโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวานโรคหูน้ำหนวก ด้วยว่านยาสมุนไพร