วนอุทธยานดอนเจ้าปู่(2)

ปัจจุบันวนอุทธยานดอนเจ้าปู่ มีเนื้อที่ประมาณ 160 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมายโดยเฉพาะลิง และมีพุทธสถานที่สำคัญ คือ ศาลเจ้าปู่(พรานที) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต้นไม้ใหญ่ที่เป็นศาลเดิม ในช่วงเดือนห้า(บุญสงกรานต์) และเดือนหก(บุญบั้งไฟ) ชาวพนาจะมาร่วมกันจัดงาน ณ บริเวณนี้และนำบั้งไฟมาถวายเจ้าปู่(พรานที) เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นศิริมงคลแก่พี่น้องชาวพนา