แหลมพยอม

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ เป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ปลา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีต่าง ๆ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนทอง 3 กม. บนเส้นทางสายโพนทอง - หนองหมอก