ศาลเจ้าปู่กุดเป่ง

เป็นสถานที่เคารพนับถือของชาวอำเภอโพนทอง ทุกปีของวันพุธแรกของเดือนหกจะมีการบวงสรวงศาลเจ้าปู่กุดเป่ง และจะมีการจัดงานงิ้วบวงสรวงเจ้า ในวันที่ 6 - 10 ธันวาคม ของทุกปี ศาลเจ้าปู่กุดเป่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 บ้านเกษตร ริมฝั่งแม่น้ำยังใกล้กับแหลมพยอม