สถานที่ร่อนแร่ทองคำบ้านป่าร่อน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลร่อนทอง เป็นสถานที่สาธิตการร่อนแร่ทองคำแบบโบราณ