พระมหาธาตุเจดีย์-วัดทางสาย(พระพุทธกิติสิริชัย)

เป็นวัดเก่าแกที่สร้างอยู่บนยอดเขาธงชัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 เป็นภูเขาเล็ก ๆ เมื่อมองลงมาจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลสวยงามมาก นอกจากนี้ยังมี พระตำหนักพระรูปเหมือน พลเรือเอกพระเจ้าบรมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพระพุทธกิติสิริชัย มีหน้าตักกว้าง 10 เมตร สูง 13.85 เมตร และฐานสูง 4.18 เมตร เป็นที่สักการะของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป