น้ำตกขาอ่อน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ตำบลชัยเกษม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติสมบูรณ์ มีคามสวยงามมาก เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ