หาดปากปิด (หาดนเรศวร)

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ อบต.พงศ์ประศาสน์ มีหาดทรายขาวสะอาด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรไปมา