ถ้ำเขานกแสก

เป็นถ้ำที่เขานกแสกซึ่งมีอยู่หลายถ้ำด้วยกัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งไกร ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์