ถ้ำเขาพัสดุ

เป็นถ้ำมีลักษณะที่สวยงามมี 2 ถ้ำที่เขาพัสดุ หมู่ที่ 9 บ้านและบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 9 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์