น้ำตกห้วยยาง

มีความสูง 7 ชั้น ลดหลั่นลงมา สวยงาม ร่มรื่น สะอาด ถนนลาดยางเข้าถึงที่ทำการอุทยาน เชิงน้ำตกมีอ่างน้ำตกที่ไม่ลึกเหมาะแก่การเล่นน้ำและพักผ่อน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านน้ำตกสายหนึ่ง ต.ห้วยยาง