หาดดวนกร

มีหาดทรายขาวสะอาด สงบเงียบสวยงาม กว้างสุดสายตา น้ำทะเลใสสะอาด คลื่นแรงเหมาะแก่การเล่นน้ำ ตลอดแนวชายหาดมีทิวสนอันร่มรื่น มีบ้านรับรองและที่พักซึ่งเหมาะสำหรับพักค้างคืนเป็นหมู่คณะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านชายทะเล