น้ำตกไทรคู่

เป็นน้ำตกที่มีธรรมชาติสวยงาม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านเขาแก้ว ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน อยู่ห่างจากตัวอำเภอบางสะพานประมาณ 24 กม. และห่างจากตัวจังหวัด 98 กม. บริเวณน้ำตกมีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ สถิตินักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้ำตกไทรคู่ประมาณ 50 - 100 คน/วัน ช่วงที่มาเที่ยวมากที่สุดอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี