น้ำตกพนาสวรรค์

เป็นน้ำตกที่มีความสภาพเป็นธรรมชาติมาก มีชั้นน้ำตกประมาณ 10 ชั้น ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 บ้านธรรมรัตน์ ต.ช้างแรก