น้ำตกไชยราช

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ภาคเอกชนจัดทำขึ้น โดยแปลงสภาพจากห้วยธรรมชาติมาเป็นน้ำตก โดยมีบึงสำหรับอาบน้ำ ทั้งเป็นกิจการร้านอาหาร และมีบังกาโลที่พักสำหรับค้างคืนได้