บึงบัว

ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ทุ่งสามร้อยยอด มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอสามร้อยยอดประมาณ 13.5 กม. และนั่งเรือออกไปประมาณ 500 เมตร ระหว่างนั่งเข้านั้นจะพบกับพืชพรรณไม้หลากหลายชนิด เช่น กก แขม อ้อ ธูปฤาษี แห้วทรงกระเทียม ฯลฯ และนกชนิดต่าง ๆ อีกหลายชนิด เมื่อไปถึงจะพบกับบึงบัวขนาดใหญ่ มีบัวอยู่หลายชนิด เช่น บัวเผื่อน บัวผัน เป็นต้น