วัดจำปา

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ต.ทุ่ง อ.ไชยา เป็นวัดเก่าแก่สมัยศรีวิชัย ได้รับการบูรณะ แต่ยังมีศิลปของสมัยศรีวิชัยให้ชมได้ เช่น พระพุทธรูป ฯลฯ