วัดอิฐ

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต.ทุ่ง อ.ไชยา เป็นสวนป่า มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่