หาดชายทะเลแหลมกุ่ม

ตั้งหมู่ที่ 7, 2 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก มีถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 - 20 นาที มีทัศนียภาพสวยงามมาก มีวัดนันทาวราราม (วัดแหลมกุ่ม) ที่สงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และมีเจ้าอาวาสที่อัธยาศัยดี มีร้านอาหารประเภทอาหารทะเลจำหน่ายในราคาถูก มีบังกาโล และโรงแรมไว้บริการ