น้ำตกขาอ่อน

สายน้ำที่ชุ่มช่ำ ความงามที่ไม่ซ้ำแบบใครหากเป็นยามเช้าในฤดูหนาวจะเห็นหมอกน้อยๆ อยู่ในพื้นที่ติดต่อ อำเภอบางสะพาน แะหมู่ที่ 8 ต.อางอทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์