วัดคลองมะเดื่อ

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต.คลองมะเดื่อ เป็นวัดเก่าแก่ ประชาชนทั่วไปนิยมไปทำบุญ