น้ำตกนางรอง

เป็นน้ำตกในเขตอุทยานเขาใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 3049 ระยะทาง 20 กิโลเมตร สุดทางที่น้ำตกนางรอง น้ำตกนี้ เป็นน้ำตกที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมีอ่างรับน้ำขนาดย่อม เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ