น้ำตกนางรองบริเวณ ส่วนด้านล่างสุดของน้ำตก มีทางเข้า ใกล้ที่จอดรถยนต์ (เป็นน้ำตกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" โดยเวทีประชาคม เพราะเป็นน้ำตกที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ เหมาะสำหรับท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์)