สีดารีสอร์ท

สถานที่ตั้ง 120 หมู่ 3 ต. หินตั้ง อ. เมือง จ. นครนายก
โทร. (037)311600 , 01- 2117825 โทรสาร. (037)313560
อัตราค่าที่พัก ตั้งแต่ 1-60 ท่าน ราคา 1,000-8,000 บาท อัตราค่าห้องประชุม ตั้งแต่ 80-500 ท่าน ราคา 8,000-12,000 บาท