วัดเชี่ยวโอสถ

ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เป็นวัดราษฎร์ และยังเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ปี พ.ศ.2543 มีวัตถุโบราณ ได้แก่ รอยพระพุทธบาทจำลอง วิหารหลวง, หลวงพ่อโสธร (จำลอง)