สนามแข่งม้า Equestrian Paradise

ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก