ร้านลอมฟาง

เป็นร้านอาหารตั้งอยู่ที่ 21 หมู่ 10 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา รับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่ โทร. 037-381397