ร้านดอนกระบก

เป็นร้านอาหารตั้งอยู่ที่ 117 หมู่ 4 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา รับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่ โทร. 037-382497