วัดราษฎรศรัทธาธรรม

หมู่ 2 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ เป็นวัดที่เก่าแก่มาแต่โบราณ มีอายุกว่า 100 ปี