ท่าเสด็จ2

ศูนย์การทหารราบได้ตกแต่งสถานที่บางส่วนให้ร่มรื่นสวยงาม และกลมกลืนกับธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยอาคารที่พัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และพื้นที่กางเต้นท์สำหรับพักแรม การบริการสถานที่ชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำ สวนไม้ดอก ไม้ประดับ สวนเกษตรที่มาดด้วยพันธ์ไม้ยืนต้นที่หายากและไม้วรรณคดี และมีเรือยางให้เช่าล่องชมริม 2 ฝั่งแม่น้ำปราณบุรี นักท่องเที่ยวจะได้พักแรมเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติของป่าเขา สายน้ำใสสะอาด รวมทั้งบรรยากาศที่ประทับใจในยามเช้า