ศาลหลักเมือง อำเภอปราณบุรี

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านตลาดบน อยู่ริมแม่น้ำปราณบุรี