ศาลเจ้าแม่ทับทิม

เป็นที่สักการะของชาวปากน้ำปราณ ตั้งอยู่บนเขา ที่หมู่ที่ 1