ท่าด่านโฮมสเตย์

เป็นการทำกิจกรรมของราษฎร หมู่ 3 ต.หินตั้ง มีที่พัก,ศูนย์นวดแผนไทย และมีการร่วมกิจกรรมอีกหลายอย่าง ฯลฯ