น้ำตกนางรองเป็นน้ำตกที่มีความสูงไม่มากนัก มีความสวยงาม และเป็นธรรมชาติ ในช่วงฝนตกน้ำจะเชี่ยวจัด ไม่เหมาะสำหรับเล่นน้ำบริเวณน้ำตก เพราะอาจเกิดอันตรายได้ แต่ช่วงใต้น้ำตกลงมา เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ และน้ำตกนางรองเป็นส่วนหนึ่งของวนอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่