อ่างเก็บน้ำทรายทอง

สร้างขึ้น พ.ศ. 2525-2526 บรรจุน้ำ 2.00 ล้าน ม3. มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพักผ่อน มีความสวยงามอยู่ในหมู่ 12 ต. เขาพระ