อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ

สร้างขึ้น พ.ศ. 2526-2530 บรรจุน้ำ 8.30 ล้าน ม3. หมู่ 10 ต.เขาพระ มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนเป็นประจำ สถานที่สวยงาม เป็นสถานที่แข่งเรือใบประจำ